Smo le ena slovenska družina. Stran posvečam mojim prednikom v spomin.
 
 Družina Burnar Šentvid pri Stični

 
 Oče Burnar Jože iz Šentvida pri Stični 29 rojen 06.02.1899 leta po poklicu krojač in žena mati Marija rojena Bartol 19.08.1900 leta iz Šentruperta Kamenje  št. 7  se poročita in imata 5 otrok.
 

 
Janez-Ivan rojen 17.08.1930 leta (srednji), jožef-Jože rojen 21.07.1934 leta (desni),Franc rojen 19. 09. 1935 leta (drugi z leve), Marija rojena 01.01.1939 leta  in Alo jz-Lojze rojen 17.05.1940 leta(levo)


Šentrupert je rodna vas moje stare ma me Marije rojene Bartol.Hiša je skrajkno desno.  Bartol Marija  ko še ni bila stara niti 10 let..Slika je nastala pred domačo  hišo nad Šentrupertom , Kamenje 7 .Na sliki je njena mama in stara mama.

 
  Burnar jože in Draga rojena Bernik 07.03.1937 leta v Ševeljah pri  Selcah- Škofja loka.Poročna slika fotografa Janka Erjavca.Družina šteje že pet družinskih članov.Otroci : Dragica rojena  04.07.19
59 , Jože rojen 05.05.1962 in Marjan rojen  16.12.1956.

Stari oče Burnar Jože , jaz , sestra Dragica, teta Marija , moja mama  Draga z najmlajšim družinskim članom - bratom Bojanom ki se je 
rodil: 23.02.1965 leta

                             Hčerka Barbara Burnar  rojena 17.12.1990* 
   

Družinsko drevo družine Burnar.
Burnar Anton rojen 1798 leta.Šentvid pri Stični 29, poročen 09.08.1830 z
Ceglar Marijo rojena 1808 Pristava 4.
Poročil jih je župnik Anton Jeraj
Burnar Jože rojen 1815 leta Šentvid pri Stični 29 , poročen 17.02.1862 z
Prelogar Marijo Leskovec , Javorje.
Poročil jih je župnik Anton Kunstlih.
Burnar Janez rojen 1862 leta Šentvid pri Stični 29,poročen z
Vencelj Marijo
Burnar Jože rojen 06.02..1899 Šentvid pri Stični 72, poročen z Bartol Marijo Kamnje 7 Šentrupert.Poročil jih je župnik Janez Hladnik.

Burnar Jože rojen 21.07.1934 poročen 04.10.1958 leta z
Bernik Draga rojena 07.03.1937 leta Ševlje 3 Selca , Škofja loka.Poročil jih je župnik Stanko Pavlič.

Burnar Jože 05.05.1962 rojen v Ljubljani ul. stare pravde 11 , poročen z Grabnar Vesno rojena 03.08.1967 leta.Poročena civilno na ljubljanskem gradu 20.10.1990 v modri dvorani.
Rodi se hčerka Barbara 17.12.1990.
 
Today, there have been 1 visitorson this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
made by::joze burnar-janko545